JUMBOpay - תנאי שימוש


הסכם תנאי השימוש בשירות JUMBOpay מתייחס לפעולת מכירת קבצים ותשלום עבור הורדת קבצים שנשלחו ו/או התקבלו באמצעות שירות שליחה ושיתוף הקבצים של JUMBOmail.
כל האמור בהסכם תנאי שימוש זה JUMBOpay הינו הרחבה והינו חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש הכללי באתר JUMBOmail כפי שניתן לראותם בעמוד תקנון השימוש באתר.
תנאי השימוש בהסכם זה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בשלב זה שירות JUMBOpay מופעל במדינת ישראל בלבד. בהמשך השירות יורחב לתמיכה במדינות נוספות.
השימוש באתר JUMBOmail ובשירות JUMBOpay בפרט, אם כמוכר ואם כקונה, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות הבאים ("תנאי השירות") ואת מדיניות הפרטיות ומדיניות העוגיות של JUMBOmail. תנאי שירות אלה מסדירים את הגישה שלך לשירות JUMBOpay ולתכנים באתר JUMBOmail אשר נמכרו או נרכשו באמצעות JUMBOpay והשימוש שלך באתר בכל צורה שהיא מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו.

תיאור השירות

JUMBOpay מספק שירות החלפת תוכן תמורת תשלום כך שהורדת התכנים והקבצים מתבצעת רק לאחר אימות קבלת תשלום. בעת העברת קבצים באמצעות JUMBOmail, ניתן לבחור אם לחייב את הנמענים עבור הקבצים שלך לפני הורדתם. באפשרותך לקבוע את המחיר עבור הקבצים במסגרת פעולת ההעברה שלהם ולהגדיר אם ברצונך לחייב כל נמען בנפרד עבור ההורדה או לבצע חיוב חד פעמי בלבד עבור ההורדה הראשונית.
לפני הורדת הקבצים, הנמענים שלך יוכלו לצפות בקבצי מדיה הנתמכים באפשרות תצוגה מקדימה בעמוד ההורדה. הצגת הקבצים נעשית בגרסה מוגנת עם סימן מים (watermark). ניתן לראות את רשימת סוגי הקבצים הנתמכים לתצוגה מקדימה וגרסת סימן מים בעמוד סוגי קבצים נתמכים לתצוגה מקדימה . באופן זה הנמען יכול לראות מראש בעבור מה הוא נדרש לשלם.
רק לאחר השלמת התשלום בהצלחה על ידי הנמען, ההורדה של הקובץ המקורי (נקי מסימן המים) תהיה זמינה.
שירות JUMBOpay מאפשר לך לשלוח את הקבצים שלך ולקבל תשלום עבור עבודתך בתהליך יעיל פשוט ורציף. כל התשלומים שקיבלת באמצעות השירות נשמרים בחשבון JUMBOpay שלך עד שתגיש בקשת משיכה להעברת הכספים לחשבון הבנק שלך.

 

מושגי מפתח

מוכר - משתמש המעביר קבצים באמצעות JUMBOmail ומבקש לחייב בעבור הורדת קבצים אלו משתמשים אחרים באמצעות שירות JUMBOpay.
קונה - משתמש שמשלם למוכר באמצעות שירות JUMBOpay על מנת להוריד קבצים שנשלחו אליהם דרך JUMBOmail.
מחלוקות - חילוקי דעות שנוצרו במהלך חילופי תוכן בין קונה למוכר ב - JUMBOmail.
יתרת JUMBOpay - הסכום המצטבר של הכנסותיך כמוכר בניכוי עמלות JUMBOpay ובניכוי הסכום הכולל של משיכות הכספים שבצעת מחשבון JUMBOpay שלך.
עמוד ההורדה - המקום בו המוכר יכול להציג את הקבצים שלו, והקונה יכול לרכוש את הקבצים לפני שהוא מוריד אותם.
הזמנה - פעולת התשלום שביצע קונה ברכישת קבצים של המוכר.
הכנסות - התשלומים שנצברו לזכות המוכר מהזמנות שהושלמו וניתנים למשיכה על ידי המוכר בכפוף לתנאים אלה.

 

סקירה כללית

 • רק משתמשים רשומים רשאים לקנות ולמכור ב - JUMBOmail. ההרשמה היא בחינם.
 • המוכר רשאי לקבוע את המחיר עבור הקבצים אותם הוא מעוניין למכור ולבחור אם הוא מעוניין לקבל תשלום חד-פעמי מרוכש יחיד או לחייב קונים מרובים ולקבל תשלום מכל אחד מהם בנפרד.
 • לפני ביצוע תשלום, הקונים יכולים לצפות בקבצים המיועדים לרכישה בגרסה מוגנת הכוללת הצגה עם סימן מים (Watermark). את רשימת סוגי הקבצים הנתמכים ואפשרויות התצוגה המקדימה, ניתן לראות בעמוד סוגי קבצים נתמכים . למוכר יש אפשרות להשבית את מצב התצוגה המקדימה של הקבצים שהועברו ובכך לספק הגנה מלאה לקבצים עד לקבלת התשלום עבורם.
 • הקונים מתבקשים להשלים רכישה בהתאם למחיר שהוגדר על ידי המוכר לפני שהם יוכלו להוריד את הקבצים המקוריים שנשלחו אליהם על ידי המוכר.
 • הזמנה מתבצעת דרך כפתור ההורדה שנמצא בעמוד הורדת הקבצים של מוכר.
 • עבור פעולת מכירה של קבצים באמצעות שירות JUMBOpay קיים תשלום של דמי שירות ל JUMBOmail. לפרטים על עמלות השירות אנא קרא את פרק הרכישה כאן.
 • השימוש בשירות JUMBOpay הכולל אפשרות למכירת הקבצים המועברים אינו חובה והמשתמשים עדיין יכולים להעביר את הקבצים שלהם באמצעות JUMBOmail ללא עלות כלל וללא בקשה לתשלומים.
 • לאחר שנשלחו קבצים הכוללים בקשת תשלום, המוכר יכול לערוך את הגדרות המייל ולשנות את הסכום המוגדר לחיוב או לבטלו.
 • פרטיותך חשובה לנו. פרטים נוספים ניתן למצוא בעמוד מדיניות הפרטיות . מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי שירות אלה ותנאי השימוש הכללי באתר.
 

מוכרים

 • מוכרים יכולים להעלות את הקבצים שלהם ל- JUMBOmail ולאפשר לקונים לרכוש את הקבצים מדף ההורדה באמצעות שירות JUMBOpay.
 • יתרת JUMBOpay של המוכר תתעדכן אוטומטית לאחר שהקונה השלים את רכישת קבצי המוכר. יתרת JUMBOpay מעודכנת עם סכום העסקה בניכוי עמלת JUMBOpay . לפרטים נוספים, עיין בסעיף העמלות ודמי השירות של JUMBOpay.
 • ההכנסות הצבורות בחשבון המוכר זמינות למשיכה מעמוד התשלומים רק לאחר תקופת אישור של 48 שעות לאחר סיום ההזמנה.
 • מחיר המינימום למכירת קבצים באמצעות שירות JUMBOpay הינו 10 ₪.
 • על פי החוק, JUMBOmail אינה מפיקה חשבוניות מס על עסקאות רכישת קבצים מכיוון שבעסקאות אלו הקונים משלמים עבור קבצים שנמכרו להם על ידי המוכר ולא על ידי JUMBOmail. חשבונית מס מופקת רק על ידי המוכר בעת קבלת התשלום מהקונה עבור הקבצים אותם הוא מכר באמצעות שירות JUMBOpay . מיד לאחר ביצוע התשלום על ידי הקונה, JUMBOmail מפיקה קבלה לאישור הרכישה אשר נשלחת לקונה וניתנת להורדה עצמית וישירה מאזור פרופיל המשתמש באתר. במקביל, המוכר מקבל הודעה בדוא"ל עם פרטי העסקה וחשבונית מס מ- JUMBOmail עם סכום עמלת דמי השירות של JUMBOpay.
 • המוכרים רשאים למשוך את הכנסותיהם באמצעות אחת מאפשרויות המשיכה של JUMBOmail. לפרטים ראה בהמשך סעיף בנושא משיכת כספים .
 • המוכר אחראי לתשלום מיסים ישירים או עקיפים, כולל מע"מ או כל מס אחר, העשויים לחול עליו בהתאם למקום מגוריו או עיסוקו. המוכר מתחייב כי הוא עומד בהתחייבויותיו על פי הוראות מס הכנסה הנמצאים בתחום שיפוטו. מחיר הקבצים המוצג בדף ההורדה כולל את כל המיסים והחיובים הללו שעשויים לחול על המוכר.
 • במקרה של ביטול הזמנה, לפני שהכספים של הזמנה זו נמשכו על ידי המוכר, כספי ההזמנה ששולמו על ידי הקונה יוחזרו לקונה ויוסרו ממאזן ההכנסות של המוכר. ניתן לקרוא פרטים נוספים אודות מדיניות הביטולים והחזרים בהמשך.
 • המוכר ממנה בזאת את JUMBOmail כסוכן גביית התשלומים של המוכר, המורשה לגבות תשלומים מהקונה (באמצעות ספק שירותי התשלום של החברה), והעברת התשלומים שהתקבלו למוכר. המוכר מסכים שתשלום שמבוצע מהקונה ל- JUMBOmail במסגרת שירות JUMBOpay , ייחשב זהה לתשלום שנעשה ישירות מהקונה למוכר. התחייבות התשלום של הקונה למוכר תתמלא עם קבלת התשלום על ידי JUMBOmail (או ספק שירותי התשלומים שלה), ו- JUMBOmail (דרך ספק שירותי התשלום שלה) אחראית להעברת הכספים למוכר באופן שתואר בתנאי שירות אלה. במקרה בו JUMBOmail (באמצעות ספק שירותי תשלומים) לא תעביר סכומים כאלה למוכר, המוכר יטען בפניה בנושא רק נגד JUMBOmail ולא מול הקונה ישירות.
 • פעולות הסליקה באתר JUMBOmail מתבצעות באמצעות ספקי שירותי תשלומים. JUMBOmail אינה קולטת, מעבדת ו/או שומרת באופן ישיר את פרטי התשלום של המשתמשים באתר. כל שירותי התשלומים בפלטפורמת JUMBOmail מבוצעים על ידי ספקי שירותי התשלום של JUMBOmail.
 • קבצים הנשלחים במסגרת מייל הכולל דרישה לתשלום נשמרים על אחסון הענן של JUMBOmail במשך שבעה (7) ימים. למוכרים יש אפשרות להאריך את משך זמן שמירת הקבצים לפני מחיקה אוטומטית על ידי שמירת המייל לתקופה ארוכת טווח. אפשרות זו זמינה למנויים באתר או באמצעות JumboCodes.
 • המוכרים יכולים להציג את הקבצים שנשלחו לקונים בדף הורדת הקבצים ממנו יוכל הקונה לצפות בקבצים בגרסה מוגנת הכוללת סימן מים (עבור סוגי הקבצים הנתמכים בלבד), לשלם ולהוריד את הקבצים. משתמש מנוי באתר יכול להציג את הקבצים המיועדים למכירה במסגרת עמוד הורדה הכולל אפשרויות של מיתוג אישי.
 • להגנה מפני הונאה, עסקאות לא מורשות (כגון הלבנת הון), תביעות או התחייבויות אחרות, מידע על תשלומים ופעולות משיכות כספים נאסף על ידי JUMBOmail ועל ידי ספקי שירותי התשלום של JUMBOmail. ספקי שירותי תשלומים עשויים גם לאסוף מידע אחר הדרוש לעיבוד פעולות התשלום ומשיכת הכספים.
 

קונים

 • בעמוד ההורדת הקבצים, הקונים משלמים למוכר באמצעות שירות JUMBOpay על מנת להוריד את התוכן שנשלח על ידי המוכר. במידה והמוכר הגדיר דרישה לתשלום עבור הקבצים, לאחר לחיצה על כפתור ההורדה, הקונה ינותב לעמוד התשלום בו יתבקש למסור פרטים רלוונטיים כולל פרטי כרטיס האשראי שלו לצורך השלמת תהליך התשלום ורכישת הקבצים.
 • JUMBOmail משתפת פעולה עם ספקי שירותי תשלומים לצורך גביית תשלומים מהקונים, העברת תשלומים כאלה מהקונים למוכרים. כל שירותי התשלומים בקשר לגביית הכספים בפלטפורמת JUMBOpay מבוצעים על ידי ספקי שירותי התשלומים של JUMBOmail.
 • אלא אם הקונה בחר לשמור את פרטי התשלום שלו לשימוש עתידי מהיר וקל, תוך שימוש בתכונת הרכישה בלחיצה אחת, JUMBOmail לא שומרת את פרטי אמצעי התשלום של המשתמש. כך או כך, במקרה שפרטי התשלום יבחרו להישמר על ידי הקונה, פרטי התשלום נשמרים אצל ספקי התשלומים שלנו ולא ישירות על ידינו.
 • JUMBOmail לא נחשפת לנתוני אמצעי התשלום שנמסרים על ידי הקונה לספקי שירותי התשלום, ומידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של ספק שירות התשלומים.
 • JUMBOmail משמש סוכן גביית התשלומים המורשה מטעם המוכר אך ורק לצורך קבלת תשלומים (דרך ספק שירותי התשלומים שלה) מהקונה, והעברת התשלומים למוכר. התחייבות התשלום של הקונה למוכר תתמלא עם קבלת התשלום על ידי JUMBOmail (או ספק שירותי התשלומים שלה), ו- JUMBOmail (באמצעות ספק שירות התשלומים שלה) אחראית להעברת הכספים למוכר באופן שתואר בתנאי שירות אלה.
 • ברוב המקומות ניתן לבצע תשלום עבור הורדת קבצים ב- JUMBOmail באמצעות כרטיס אשראי. אמצעי תשלום נוספים עשויים לחול במיקומים מסוימים.
 • על ידי שימוש בכל אמצעי תשלום ו/או מסירת פרטי תשלום לביצוע רכישות ב- JUMBOmail, אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) אתה מורשה כחוק לספק מידע כזה; (ב) אתה מורשה כחוק או שיש לך הרשאה לבצע תשלומים באמצעות אמצעי התשלום; (ג) אם אתה עובד או סוכן של חברה או אדם שבבעלותו אמצעי התשלום, אתה מוסמך על ידי אותה חברה או אותו אדם להשתמש באמצעי התשלום כדי לבצע תשלומים ב- JUMBOmail; ו (ד) פעולות כאלה אינן מפרות כל חוק.
 • תשלום עבור הורדת קבצים מסומן כ"הושלם" מייד לאחר קבלת אישור תשלום משירות ספק התשלומים עבור עסקה זו.
 • מרגע שעסקה של תשלום עבור הורדת קבצים הושלמה בהצלחה על הקונה להוריד מיד את הקבצים ולוודא שהם תקינים. במידה וקיימת בעיה טכנית עם הורדת הקבצים, על הקונה לפנות ל JUMBOmail לפתרון הבעיה. בכל מקרה שבו לקונה יש טענה לגבי תוכן הקבצים, איכות העבודה או כל בעיה אחרת, על הקונה לפנות באופן ישיר למוכר לצורך פתרון הבעיה.
 • אנו מעודדים את הקונים והמוכרים שלנו לנסות וליישב סכסוכים בינם לבין עצמם. אם מסיבה כלשהי זה לא מצליח, המשתמשים יכולים לפנות למחלקת התמיכה בלקוחות JUMBOmail לקבלת עזרה מעמוד יצירת הקשר באתר.
 • במקרה של ביטול הזמנה, הכספים ששולמו יוחזרו לאמצעי התשלום של הקונה.
 • פלטפורמת השירות של JUMBOpay מהווה אמצעי להעברת תשלום תמורת הורדת קבצים בין הקונה למוכר. ההתקשרות בין המוכר לקונה הקבצים נעשית באופן עצמאי ולא תלוי בשירות JUMBOmail ושירות JUMBOpay . בשום מקרה JUMBOmail לא תהייה אחראית לאיכות הקבצים, לרמת העבודה או למוצרי העבודה שהועברו בין מוכר לקונה ועבורם בוצע תשלום באמצעות שירות JUMBOpay .
 • כאשר קונה משלם עבור הורדת קבצי המוכר, המוכר מקבל הודעה בדוא"ל עם פרטי העסקה ומקבל חשבונית מ- JUMBOmail עם סכום עמלת העסקה. במקביל הקונה מקבל מייל עם קבלה על התשלום שבוצע עבור הורדת הקבצים.
 • באחריות המוכר לספק לקונה חשבונית עבור העסקה. JUMBOmail אינה אחראית לספק חשבונית עבור הקונה.
 • באחריות המשתמשים לסרוק את כל הקבצים שהועברו אליהם כנגד, וירוסים ותוכנות זדוניות. JUMBOmail לא תישא באחריות לכל נזק שעלול להתרחש עקב שימוש באתר, שימוש בתוכן או קבצים שהועברו ו/או נמכרו דרך האתר.
 

תוכן משתמשים (UGC)

תוכן שנוצר על ידי משתמשים ("UGC") מתייחס לתוכן ו/או לקבצים שהועלו על ידי משתמשים לאתר JUMBOmail כדי להעביר, לשתף או למכור באמצעות שירות JUMBOpay . כל תוכן שהועלה ל- JUMBOmail על ידי המשתמשים שלנו הוא תוכן משתמשים. JUMBOmail לא בודקת תכנים שהועלו/נוצרו על ידי משתמשים לבחינה האם הם תכנים הולמים, כוללים הפרות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות אחרות או הפרות אחרות. במידה ונתקלת בתוכן שלדעתך מפר זכויות יוצרים או כולל תוכן פוגעני, הינך מוזמן לדווח על ההפרות יחד עם הוכחת בעלות על התוכן בהתאם לצורך. תוכן שמפר את זכויות או שחורג באופן כלשהו מהמוגדר כתוכן המותר לשליחה ושליחה ושיתוף באתר, בהתאם לאמור בעמוד תנאי השימוש באתר , עלול להיות מוסר או מושבת.
יתר על כן, JUMBOmail אינה אחראית לתוכן, לאיכות או לרמת השירות הניתנת על ידי המוכרים. אנו לא נותנים אחריות לקבצים, לאיכותם או לתוכנם ואינינו אחראים להתקשרות העסקית בין קונים ומוכרים.
על ידי הצעת קבצים למכירה, המוכר מתחייב כי ברשותו הרשאות, זכויות ו/או רישיונות הנדרשים לספק, למכור או למכור מחדש את הקבצים המוצעים לרכישה ב- JUMBOmail. מוכרים המפרסמים את דף ההורדות של JUMBOmail באופן מקוון, חייבים לעמוד בחוקים ותנאי השירות של פלטפורמת הפרסום או האתר הרלוונטי המשמש לפרסום.
לפרטים נוספים הקשורים לזכויות קניין רוחני ולדיווח על טענות בגין הפרת זכויות יוצרים או הפרת סימנים מסחריים - אנא עיין במדיניות התביעות בנושא קניין רוחני המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השירות הללו. שים לב שמדיניותנו בנסיבות מתאימות היא להשבית ו/או לסגור חשבונות משתמשים המהווים הפרות חוזרות.
תוכן שנוצר על ידי משתמשים ו/או המשתמשים עצמם עלולים להיות מוסרים על ידי JUMBOmail מהאתר בגין הפרות של תנאי שירות אלה, אשר עשויים לכלול (אך לא רק) את ההפרות הבאות:

 • תכנים לא חוקיים או שכוללים הונאה
 • הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים מסחריים והפרת תנאי השירות של צד שלישי המדווחים באמצעות מדיניות התביעות בנושא קניין רוחני .
 • קבצים הכוללים: פורנוגרפיה, פדופיליה, אלימות, תוכן לא ראוי או מגונה
 • קבצי ספאם, וירוסים, תוכנות מזיקות, תוכנות ריגול או הודעות דיוג (פישינג)
 • תוכן המכיל קישורים לאתרים אשר כוללים הודעות ספאם, וירוסים, תוכנות מזיקות, הונאה
 • קידום של עמוד הורדה ב JUMBOmail ו/או תכני משתמשים ב JUMBOmail באמצעות פעילויות האסורות המפרות תקנות ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים, וכן באמצעות כל פעילות שיווקית המשפיעה לרעה על מערכות היחסים שלנו עם המשתמשים או השותפים שלנו.
 • הצהרות שנוספו על ידי השולח בדף ההורדה המערערות או עוקפות את תנאי השירות הללו אסורות.

תכני משתמשים שיוסרו עקב הפרות שהוזכרו לעיל, עלול לגרום להשעיית חשבון המשתמש שהעלאה את התוכן לאתר. תכנים שמוסרים עקב הפרות אלו אינם ניתנים לשחזור.
כדי להגן על קבצי המוכר, התוכן שמועלה להצגה בעמוד ההורדה מעובד לגרסת תצוגה מקוונת הכוללת סימן מים (Watermark). הגרסה הנקייה המקורית של הקובץ תהיה זמינה עבור הקונה רק לאחר השלמת התשלום עבור המוכר. לא כל סוגי קבצי המדיה נתמכים לתצוגה מקדימה של סימן מים. את רשימת סוגי הקבצים הנתמכים ואפשרויות התצוגה המקדימה ניתן למצוא בעמוד סוגי קבצים נתמכים .
למוכרים יש אפשרות להשבית את התצוגה המקדימה של הקבצים בדף ההורדה על ידי בחירה באפשרות זו בטופס שליחת קבצים מדף הבית של JUMBOmail או מדף הניהול של הקבצים שנשלחו. אפשרות זו יתכן ותהיה רלוונטית במידה ויש צורך במניעת תצוגה מקדימה של סוגי קבצים שאינם נתמכים להגנה עם סימן מים. במקרה זה, הקונה יוכל לראות ולהוריד את הקבצים רק לאחר השלמת התשלום למוכר.

 

דמי שירות

כאשר אתה קונה קבצים באמצעות שירות JUMBOpay, כל רכישה אינה כרוכה בתשלום כלשהו והמחיר להורדת הקבצים נקבע על ידי המוכר בלבד. במידה ובחרת לבצע את התשלום בעבור הקבצים באמצעות כרטיס אשראי, הסכום הנדרש לתשלום יהיה בהתאם למחיר שהוגדר על ידי מוכר הקבצים. במידה ובחרת כאמצעי התשלום את שירות התשלומים של PayPal, תתווסף למחיר שהוגדר על ידי מוכר הקבצים עמלת הסליקה של PayPal כפי שניתן לראות במחירון השירות של אתר PayPal. מחיר זה עלול להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות המחירים של שירות PayPal.
כשאתה מוכר איתנו אתה לא נדרש לשלם גבר עד שתקבל את התשלום עבור מכירת הקבצים שלך. עבור כל עסקת מכירת קבצים באמצעות שירות JUMBOpay תחויב בתשלום עמלה הנע בין 6.5% ל- 2.9% ממחיר העסקה + 1.10 ₪. את פירוט מדרגות העמלה ניתן לראות בטבלת מחירון השירות בעמוד אודות JUMBOpay.
דמי שרות אלו כוללים את כל עמלות העסקאות עבור ספקי התשלומים שלנו.

 

משיכת כספים

 • ניתן לבצע משיכות של כספים רק בסכום העומד לרשותך במאזן חשבון JUMBOpay שלך.
 • הכנסות שהצטברו בחשבונך זמינות למשיכה מעמוד משיכות הכספים לאחר תקופת בטחון של 48 שעות מרגע השלמת רכישת הקבצים על ידי הקונה.
 • כדי למשוך את הכנסותיך, עליך להיות בעל חשבון באתר עם כל המידע הנדרש לצורך הגשת בקשת משיכה. מידע זה כולל את פרטי חשבון הבנק שלך ואת הפרטים הנדרשים להפקת חשבונית מס.
 • בהגשת בקשת משיכת כספים, עליך לבחור ביעד של חשבון הבנק הנדרש לביצוע פעולת העברת הכספים.
 • דמי המשיכה משתנים בהתאם לסכום המשיכה כמפורט בהמשך.
 • פעולת משיכת כספים מרגע שבוצעה הינה סופית ולא ניתן לבטלה.
 • כספים הצבורים בחשבון JUMBOpay ומחכים למשיכה אינם צוברים ריבית ויהיו זמינים למשיכה רק בערכם הנקוב. JUMBOmail אינה משקיעה כספים אלו או מייצרת מהם רווחים.
 

אפשרויות משיכת כספים ועמלות

העברת כספים מחשבון JUMBOpay לחשבון הבנק האישי שלך היא בחינם כל עוד בקשת המשיכה היא בסכום מינימלי של 400 ₪. לבקשת משיכה עם סכום הנמוך מ 400 ₪, יש דמי העברה של 8 ₪ לכל פעולת העברת כספים.
הסכום המינימלי האפשרי למשיכת כספים הינו 35 ₪. עליך לצבור בחשבון לפחות סכום זה בטרם ניתן להגיש בקשת משיכה.
אם יש לך כספים ביתרת JUMBOpay, אתה יכול למשוך אותם בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. לחשבון בנק בישראל ובמטבע שקל ישראלי בלבד (₪).
 2. לחשבון ה PayPal שלך. לצורך ביצוע העברת הכספים לחשבון PayPal עליך לספק את כתובת המייל של חשבון ה PayPal שלך ואת שמך כפי שמופיע בחשבון לצורך אימות.
הכספים יועברו לחשבון הבנק שלך תוך 5-8 ימי עסקים. עמלת המרת מטבע תחול אם יש להמיר את הכסף בחשבון JUMBOpay שלך.
על בקשת העברת כספים ל PayPal, חלה עמלה נפרדת של PayPal שאינה קשורה לשירות המסופק על ידי JUMBOmail.
 

מיסים

המחיר המוצג כנדרש לתשלום עבור מוכר הקבצים נקבע על ידי מוכר הקבצים בזמן פעולת שליחת הקבצים לקונה. באחריות המוכר לכלול במסגרת מחיר זה את הסכום המלא הנדרש מהקונה כולל מע"מ.
הקונים והמוכרים מסכימים כי הם אחראים לעמוד בכל דרישות המס החלות עליהם, לרבות אך לא רק לכל התחייבות לניכוי או לעיכוב מיסים. מובהר בזאת כי כל המחירים והעמלות המופיעים באתר בנושא שירותי JUMBOpay הם הסכומים נטו הנדרשים לתשלום כולל מע"מ.

 

מחלוקות וביטולים

אנו מעודדים את הקונים והמוכרים שלנו לנסות וליישב סכסוכים ומחלוקות בינם לבין עצמם. אם מסיבה כלשהי זה לא מצליח או אם נתקלתם בשימוש שאינו מורשה באתר, ניתן לפנות למחלקת התמיכה של JUMBOmail לקבלת סיוע בעמוד יצירת הקשר .

ביטולי עסקאות

 • ניתן להגיש בקשות לביטול תשלומים עבור הורדת קבצים מעמוד סטטוס החשבון של JUMBOpay או מעמוד יצירת הקשר באתר.
 • במקרה שקונה או מוכר נתקלים בבעיה הקשורה לקבצים שנמכרו באמצעות שירות JUMBOpay, הצדדים מוזמנים לנסות ולפתור את הבעיה באופן ישיר ועצמאי.
 • הגשת בקשה לביטול עסקה או ביטול תשלום באמצעות ספק התשלומים או הבנק שלך מהווה הפרה של תנאי שירות אלה. פעולה זו עשויה להשבית את חשבונך באופן זמני או לצמיתות. הערה: גם אם תגיש בקשה לביטול עסקה לספק התשלומים שלך, הכספים לא יהיו ניתנים להחזר בגלל התחייבויותינו כלפי מוכר הקבצים.
 • באחריות הקונה להוריד את הקבצים מיד לאחר ביצוע פעולת התשלום עבורם וזאת בכדי לוודא את תקינות הקבצים ותוכנם.
 • במקרה שהקונה נתקל בבעיה טכנית בהורדת הקבצים, יש לפנות לשירות התמיכה של JUMBOmail מעמוד התמיכה הטכנית באתר. בכל מקרה שבו הקונה נתקל בבעיה או תלונה לגבי תוכן הקבצים או עניין מסחרי אחר, על הקונה לפנות ישירות למוכר הקבצים לפתרון הבעיה.
 • במידה והכספים הועברו כבר למוכר הקבצים, כל תלונה או בקשה לקבלת החזר יש להפנות למוכר הקבצים באופן ישיר.
 • JUMBOmail, שומרת לעצמה את הזכות לבטל תשלומים או להעמיד כספים בהשהיה בגין כל חשד לביצוע עבירות הונאה באתר.
 • כל העברה והקצאת קניין רוחני לקונה הקבצים יהיו כפופים לתשלום מלא עבור הקבצים שנשלחו על ידי המוכר.
 • במקרה שבו תבוטל הזמנה, הכספים ששולמו על ידי הקונה יוחזרו לו במסגרת זיכוי אמצעי התשלום שלו או באמצעות העברה בנקאית.
 • ניתן לבטל הזמנות שהושלמו, לאחר בדיקת צוות תמיכת הלקוחות שלנו, עד 48 שעות לאחר התשלום עבור הקבצים. לידיעתך, לא ניתן לבטל חלקית את ההזמנות (כלומר אנו יכולים לבטל את ההזמנה כולה רק אם היא מוצדקת).
 • עסקאות אינן ניתנות לביטול בהתבסס על איכות הקבצים/חומרים שנמסרו על ידי המוכר. השירות שנרכש על ידי הקונה מהמוכר הוא במסגרת התקשרות ישירה בין הקונה למוכר. JUMBOmail אינה מהווה צד לחוזה זה ואינה אחראית לאיכות החומרים. הקונים חייבים לנסות ולפתור כל בעיה שיש להם ישירות עם המוכר לפני שהם פונים לתמיכה של JUMBOmail. תמיכת לקוחות לא תנקוט בפעולות כלשהן נגד עסקאות בהן הקונים לא עדכנו את המוכר בבעיה הקשורה לקבצים שנרכשו ולא אפשרו למוכרים לספק פתרון לבעיה. הגבלה זו אינה חלה במקרה של שימוש אסור ב- JUMBOmail והפרת תנאי השימוש בפעולת העברת/מכירת קבצים אסורים על פי תנאים אלו.
 • כל שימוש שאינו מורשה ב- JUMBOmail, לאחר שנבדק על ידי צוות שירות הלקוחות שלנו, עלול לגרום לביטול ההזמנה. זה כולל, אך לא רק; הטרדה, התנהגות בלתי חוקית או הפרות אחרות לתנאי השירות של JUMBOmail.
 

החזרים כספיים

JUMBOmail אינו מחזיר אוטומטית תשלומים שבוצעו עבור עסקאות שבוטלו. כספים מביטול עסקאות מוחזרים לקונה רק במקרים הבאים: (1) הקונה הגיש פניה בנושא בעיה טכנית בהורדת הקבצים שירות התמיכה של JUMBOmail לא הצליח לפתור אותו; (2) הקונה פנה למוכר בנושא סכסוך מסחרי והמוכר הסכים להחזיר את התשלום שהתקבל עלי ידו.
פעולת ההחזר כוללת החזר מלא של תשלום הקונה לאמצעי התשלום שלו או חשבון הבנק וביטול אוטומטי של החשבונית שהונפקה למוכר עם סכום דמי השירות של JUMBOpay בעבור העסקה.
החזר ההפקדה, כאשר הוא זמין מספק התשלומים, יכול להתבצע על ידי צוות שירות הלקוחות על בסיס מטבע התשלום המקורי של העסקה. כדי למנוע הונאה, אנו מגבילים את הסכום הכולל של הפעמים בהן משתמשים יכולים לבקש החזר של תשלום בעבור קבצים שנרכשו על ידם. החזר כספי כזה עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף.

 

התנהלות והגנה על משתמשים

JUMBOmail מאפשרת לאנשים מכל ברחבי העולם להעביר ולשתף קבצים. בשלב זה אפשרות מכירת קבצים באמצעות שירות JUMBOpay אפשרית רק למשתמשים בישראל. בעתיד אפשרות זו תתאפשר במדינות נוספות.
בזמן השימוש בשירות JUMBOpay, המוכר מגדיר את המחיר שהוא רוצה לגבות עבור הורדת הקבצים שלו. המוכר יכול גם לבחור אם לבקש תשלום חד פעמי עבור הקבצים או שכל משתמש שירצה להוריד אותם יידרש לשלם בנפרד.
הקונה רשאי לבחור לרכוש את קבצי המוכר בהתאם למחיר המוצג בעמוד הורדת הקבצים ולאחר התשלום יוכל להוריד את הקבצים.
סעיף זה מתייחס להתנהלות הנדרשת שמשתמשים צריכים לדבוק במהלך האינטראקציה ביניהם במסגרת שירות JUMBOpay.
כדי לדווח על הפרה של התנאים וההגבלות של האתר, התנהגות שאינה הולמת של משתמשים או פניות בנוגע לחשבונך, אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו כאן.

 • בעת שליחת קבצים עם דרישת תשלום, על המוכר לספק את שמו ואת כתובת הדוא"ל שלו כפי שיופיע בהודעה שתשלח לקונה הפוטנציאלי ובעמוד ההורדה.
 • הצדדים יכולים להעביר ביניהם כל מידע נוסף הנדרש להמשך השירות בין המוכר לקונה.
 • JUMBOmail אינה מספקת כל התחייבות לאיכות או טיב תוכן הקבצים המוצעים למכירה על ידי המוכרים.
 • הודעות גסות, פוגעניות, לא ראויות או אלימות לא מקובלות ועלולות לגרום להשעיית/הסרת חשבונך.
 • JUMBOmail פתוח לכולם. אפליה נגד משתמש בהתבסס על מין, גזע, גיל, שיוך דתי, העדפה מינית או אחרת אינה מקובלת ועלולה לגרום להשעיית/הסרת חשבונך.
 • במידת הצורך JUMBOmail תבצע בדיקה של בקשות לביטולי עסקאות מול ספקי התשלומים של הקונים עבור המוכרים. למרות שהתוצאות משתנות בין מקרה ומקרה, במידה של אירוע ביטול עסקה על ידי הקונה, אנו משתדלים למצוא פתרון למחלוקת לטובת המוכר. אם מקרה הבקשה לביטול עסקה מאפשר זאת, JUMBOmail (או ספק שירותי התשלומים של JUMBOmail) יחזיר חלק או את כל הכנסה ממכירת הקבצים למוכר, אחרת סכום העסקה לא יועבר למוכר ויוחזר לקונה.
 • משתמשים רשאים לדווח לצוות שירות התמיכה בלקוחות, על עמוד הורדת קבצים המפר את תנאי השירות של JUMBOmail.
 • המוכרים מתחייבים כי כל תוכן שנכלל בעמוד ההורדה שלהם יהיה פרי יצירה מקורית או תוכן שיוצר על ידי המוכרים ולא יפגע בזכויות צד ג' כלשהן, לרבות, זכויות יוצרים וסימני מסחר. במקרה שבמסגרת הקבצים משולבים תכני מדיה של קטעי מוזיקה או וידאו, המוכרים מתחייבים כי הם מחזיקים ברישיון חוקי לשימוש במוזיקה ו/או בקטעים כאלה ולכלול אותם בעמוד ההורדה שלהם.
 

דיווח על הפרות

אם אתה נתקל בתוכן שעשוי להפר את התנאים וההגבלות שלנו, עליך לדווח לנו על כך דרך הערוצים המתאימים שנוצרו כדי לטפל בסוגיות האלו כמפורט בתנאי השירות שלנו. כל המקרים נבדקים על ידי צוות האמון והבטיחות שלנו. כדי להגן על פרטיות המשתמשים, תוצאות החקירה אינן משותפות. למידע נוסף תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.

 

הפרות

 • משתמשים עשויים לקבל אזהרה לחשבונם בגין הפרות של תנאי השירות שלנו או כל התנהגות בלתי הולמת של משתמשים המדווחת לצוות אמון ובטיחות שלנו. אזהרה תישלח לכתובת הדוא"ל של המשתמש. אזהרות אינן מגבילות את פעילות החשבון, אך עלולות להוביל להסרת קבצים מדף ההורדה של המוכר על סמך חומרת ההפרה.
 • JUMBOmail שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לסגור לצמיתות חשבונות משתמשים אשר הפרו תנאי שירות אלה או אשר עשו שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם באתר או בשירותים.
 • משתמשים עם אשר חשבונם הושבת לא יוכלו למכור/לקנות קבצים או לבצע משיכות כספים בשירות JUMBOpay.
 • משתמשים שהפרו את התנאים וההגבלות שלנו וחשבונם הושבת יכולים לפנות לצוות שירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע נוסף על ההפרה ומצב החשבון.
 • מוכרים אשר חשבונם הושבת, יוכלו למשוך את הכנסותיהם מחשבון JUMBOpay לאחר תקופת בטיחות של 60 יום מרגע השבתת החשבון וזאת רק לאחר אימות מלא של הבעלות על החשבון המדובר ובכפוף לאישור JUMBOmail.
 

איסורים והגבלות

שירותי תוכן למבוגרים ופורנוגרפיה - JUMBOmail לא מאפשרת החלפה של חומרים ושירותים עם אוריינטציה של תוכן פורנוגרפי.
התנהגות ושפה לא הולמות - תקשורת ב - JUMBOmail צריכה להיות ידידותית, בונה ומקצועית. JUMBOmail מגנה בריונות, הטרדות ודיבור שנאה כלפי אחרים.
דיוג וספאם – ב JUMBOmail אנו מתייחסים ברצינות ובחומרה לנושא האבטחה וביטחון השימוש באתר. כל ניסיון לפרסם או לשלוח תוכן זדוני באמצעות JUMBOmail אשר עלות לפגוע בחשבון או בסביבת מחשב של משתמש אחר אסור בהחלט. אנא כבד את פרטיות המשתמשים באתר ואל תשלח להם הצעות, שאלות, סקרים או קישורים או כל דבר אחר שהנמען לא ביקש לקבלו.
פרטיות וזהות משתמשים - אינך רשאי לפרסם כל מידע פרטי ו/או סודי של אנשים אחרים.
פרופיל אותנטי - אינך רשאי ליצור זהות כוזבת ב- JUMBOmail, לייצג את זהותך באופן שגוי, ליצור פרופיל JUMBOmail לכל מי שאינו עצמך (אדם אמיתי), או להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון או במידע של משתמש אחר. JUMBOmail שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמשים לעבור תהליך אימות על מנת להשתמש באתר (בין אם באמצעות זיהוי, טלפון, מצלמה וכו ').
תביעות קניין רוחני - JUMBOmail תבחן ותגיב להודעות שהתקבלו עם דיווח על הפרת זכויות יוצרים או סימנים מסחריים לכאורה, ו/או הפרה של תנאי השירות של צד שלישי.
הונאה ופעילות לא חוקית - אינך רשאי להשתמש ב- JUMBOmail למטרות בלתי חוקיות או לביצוע פעילויות בלתי הונאה.

 

בעלות וקניין על תכנים

בכל מקרה של מכירת קבצים באמצעות שירות JUMBOpay, המוכר והקונה אחראים על הסדרת זכויות הקניין הרוחני על קבצים אלו.
במידה שפעולת העברת הקבצים בין מוכר לקונה הינה במסגרת התקשרות בין ספק (המוכר) ללקוח (הקונה), ההסכם המקדים לביצוע העבודה בין הצדדים הוא הקובע לגבי זכויות הקניין של תוצר עבודת הספק. במקרה שבו לא הוגדר הסכם מקדים כזה בין הצדדים או במקרה שבו לא הוגדר במפורש אחרת, כאשר מעבירים קבצים בכפוף לתשלום, המוכר מקנה לקונה את כל זכויות הקניין הרוחני, כולל אך לא רק זכויות יוצרים על הקבצים שנמסרו לקונה בזמן הרכישה של הקבצים.
כל העברה והקצאת קניין רוחני לקונה יהיו כפופים לתשלום מלא עבור הקבצים ועל הקונה אסור לעשות שימוש בקבצים אלו במקרה שבו יבוטל התשלום עבור הקבצים מסיבה כלשהי.
במקרה שבו המוכר מוכר את הקבצים למספר משתמשים ולא לצד מסוים המוגדר כלקוח, המוכר הינו בעל זכויות הקניין של הקבצים אלא אם הוגדר אחרת וכל עוד הקבצים אותם הוא מוכר לא מפירים את כללי זכויות יוצרים כלשהם.

 

תביעות קניין רוחני

התוכן בעמודי ההורדה של קבצים באתר JUMBOmail מבוסס על תוכן שנוצר על ידי משתמשים (UGC) והועלה לאתר ביוזמתם. JUMBOmail אינו בודק תוכן שהועלה/נוצר על ידי משתמשים בגין הפרות של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות. עם זאת, אם הינך סבור שאחד מהתכנים שהועלה מפר את זכויות היוצרים שלך או את הזכות הבלעדית הקשורה אליו, תוכל לפנות אלינו בנושא הפרה זו על פי ההנחיות המפורטות להלן. JUMBOmail בוחן הפרות שדווחו ומסיר או חוסם תוכן אשר נמצא כמפר זכויות של צד אחר.

על מנת לאפשר לנו לבדוק את פניתך בנושא הפרת זכויות במהירות וביעילות, הודעה על הפרת זכויות יוצרים צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
 • זיהוי היצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ומה שמוגן בזכויות היוצרים שאליהם אתה מתייחס.
 • הצגת תעודה/רישום כהוכחת בעלות על זכויות היוצרים שלך, כגון מספר הרישום או עותק של אישור הרישום.
 • תיאור קצר של האופן בו נתקלת בהפרת זכויות היוצרים שלך באתר JUMBOmail.
 • התייחסות ברורה לחומרים שאתה טוען כמפרים זכויות יוצרים ואשר אתה מבקש להסירם, כולל כתובת ה URL של עמוד ההורדה אשר בו מוצגים תכנים אלו.
 • שמך המלא, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.

את הפניה ניתן לשלוח לצוות שירות הלקוחות שלנו באחת מהדרכים הבאות:
על ידי הגשת טופס דיווח הפרה מעמוד ההורדה שבו נמצאים התכנים המוגדרים כמפרים זכויות
על ידי שליחת דוא"ל לכתובת reports@jumbomail.me
שימו לב כי אנו נספק למשתמש המפר לכאורה את זכויות היוצרים מידע על ההודעה ונאפשר לו להגיב. במקרים בהם ניתנת הוכחה מספקת להפרה, אנו עשויים להסיר או להשעות את החומרים המדווחים לפני קבלת תגובת המשתמש. במקרים בהם המשתמש המפר לכאורה מספק לנו הודעה נגדית ראויה המציינת כי מותר לפרסם את החומר המפר לכאורה, אנו רשאים להודיע לך ואז להחזיר לפעילות את הקבצים שהוסרו או הושבתו.

ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר או על ידי שליחת דוא"ל ישירות אל: legal@jumbomail.me. אנו מדברים אנגלית ועברית.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookie כדי לשפר את חווית הגלישה שלכם.
למידע נוסף על האופן שבו אנו משתמשים בקבצי cookies, עיינו במדיניות הפרטיות שלנו. במידה ותמשיכו להשתמש באתר שלנו, אתם מסכימים לשימוש כזה בקבצי cookies.
x סגירה