Pay as you go


בחירת חבילת קודים
 • {{ code.ProductCodesCountDisplay }}
  קודים
  {{ code.ProductCodesTotalPackagePriceDisplay }}
  {{ code.ProductCodesPricePerCodeDisplay }} לקוד
 • 3
  קודים
  $12
  $4 לקוד
 • 5
  קודים
  $16
  $3.2 לקוד
 • 10
  קודים
  $26
  $2.6 לקוד
 • 20
  קודים
  $39
  $1.95 לקוד
 • מנוי נבחר
 • מנוי קיים
1
אמצעי תשלום
איך ברצונך לשלם?
לביצוע רכישה באמצעות העברה בנקאית או צ'ק, ניתן ליצור איתנו קשר

Pay as you go - JumboCodes

JumboCodes יכולים לשמש לאחת משתי מטרות – שליחת קבצים גדולים עד 20GB, או שמירת מייל קיים ל-6 חודשים נוספים.

 • כל קוד הינו חד פעמי, ומאפשר שליחה אחת.
 • השימוש בקוד אינו מוגבל בזמן.
 • אם תהליך העלאת הקבצים לא הושלם, הקוד לא נוצל ואפשר להשתמש בו שוב.
 • הקבצים הנשלחים באמצעות קוד נשמרים למשך 14 יום (לעומת שליחת קבצים רגילה אשר בה הקבצים נשמרים למשך שבוע אחד בלבד).
 • שמירת מייל קיים נעשית דרך עמוד ההורדה.
לפרטים נוספים

 
רכישה בטוחה

אנחנו מכבדים את הכרטיסים הבאים:
 
2
פרטים לחיוב
שם פרטי:
שם משפחה:
מדינה:
כתובת מייל:
טלפון:
{{ vm.phoneError }}
 
פרטי חשבונית
שם עבור חשבונית:
תעודת זהות / ח.פ. / עוסק מורשה:
{{ vm.invoiceIdError }}
בביצוע רכישה זו אני מאשר/ת את תנאי שימוש
{{ vm.errorMessage }}