תקנון שימוש באתר ג'מבו מייל


ברוכים הבאים לאתרJumboMail  (להלן "JumboMail" או "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת נטביז מולטימדיה בע"מ (להלן: "החברה"). השימוש ב- JumboMail  ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו.

תנאי השימוש באתר JumboMail מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תקנון זה מתייחס לכלל השירותים והשימושים באתר ובניהם: העלאת קבצים, שליחת קבצים גדולים במייל, שירותי מנוי באתר, שירות  Jumbo Embed, שירות הורדת קבצים, שירות שמירה ואחסון קבצים, קבלת עדכונים וחיוויים על הורדת קבצים, צפייה בתכנים, ביצוע תשלומים באתר וכל שירות אחר המסופק באתר אם בחינם או בתשלום.

אנא קרא את התקנון ואת מדיניות הפרטיות של האתר לפני ההרשמה ו/או ההעלאה ו/או הורדה. הרשמה ו/או העלאת ו/או הורדת קבצים, רכישת מנוי או שירות כלשהו באתר תהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם משפטי לכל דבר ועניין בין האתר לבין המשתמש בו, אם כמשתמש מנוי, משתמש רשום, או משתמש אשר עושה בו שימוש חינם ללא רישום וללא דמי תשלום.
 
בזמן השימוש באתר JumboMail הינך מסכים לתנאים שרשומים להלן:

JumboMail אינה אחראית לתכנים/קבצים שמועלים לשרתיה על ידי משתמשי האתר ואינה אחראית להשפעות שעלולות להיות לתכנים אלה על גולשים/משתמשים אחרים כולם או חלקם.

JumboMail רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם לבקשת משתמש באתר ובין אם מיוזמתה, למחוק ולהסיר קבצים וחשבונות שיכללו חומר בלתי חוקי שמהווה עבירה לפי דיני מדינת ישראל כגון חומר בעל תוכן גזעני, חומר עוין שעלול לגרום לתביעה, חומר שמפר זכויות יוצרים, חומר שמקשר לקבצים לא חוקיים לרבות קישורים לתוכנות ואתרי שיתוף והורדת קבצים וכד'.

JumboMail רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם לבקשת משתמש באתר ובין אם מיוזמתה, ללא התרעה מוקדמת, לחסום ולמחוק חשבונות, קבצים וגיבויים.

JumboMail אינה אחראית למשך הזמן אשר בו ישלחו או יורדו קבצים מהשרת ולמשתמש בשירות לא יהיו טענות כלפי JumboMail בנושא זה.

JumboMail אינה מבצעת גיבויים לקבצים אשר מועלים לאתר וגיבוי כאמור הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש באתר. לפיכך, חיוני ורצוי שהאתר לא יהווה גיבוי מרכזי של קבצים חשובים.

JumboMail אינה ולא תהיה אחראית לכל מקרה של פגיעה בכל דרך שהיא ככל שתיגרם בעקבות חשיפה לקבצים אשר הועלו לאתר על ידי גולשיו ומשתמשיו השונים.

JumboMail אינה אחראית לסדר הורדת הקבצים אצל הנמען. במידה ויש חשיבות להורדת קבצים בתצוגה על פי סדר מסוים יש להקפיד מראש על שליחת הקבצים עם שמות תצוגה לפי א', ב' ו/או לשלוח לנמען בנוסף לקבצים רשימת סדר תצוגה נדרשת.

 
תנאי שימוש:
 • אין להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו.
 • כל תוכן שיעלה לאתר, ובכלל זה, אך לא רק, תכני וידאו, סרטונים, תמונות, אלבומים, מסמכים, הודעות וכל חומר אחר המועלה על ידיך לאתר ו/או לשירותים באתר (להלן: "תכנים"), הינם בבעלותך ובאחריותך הבלעדיים.
 • המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי כל זכות קניינית לרבות זכויות יוצרים וכל זכות אחרת בתכנים אשר הוא מעלה לאתר ו/או עושה בהם שימוש ו/או העלאה עם שירותי האתר - שייכים לו. JumboMail ו/או החברה אינה טוענת לכל זכויות שהן על התכנים המועברים באמצעות מערכת האתר. הזכויות על כל התכנים המועברים הם של השולח לבדו. 
 • המשתמש בשירות JumboMail מתחייב לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות, לא להעמיס על האתר ו/או שרתיו ולא להציף את האתר ו/או את מי משרותיו.
 • אין להשתמש באתר ו/או במחשבך ו/או במחשב של אחר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. אין להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
 • מערכת האתר אינה מספקת שירות להפצת מיילים בתפוצה המונית ואין לשלוח באמצעותה הודעות דואר זבל (SPAM) מכל סוג שהוא. 
 • אין לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 • אין לבצע פעולות אסורות בתקנון זה על ידי או באמצעות אחר, במעשה, בזדון, ברשלנות, בפזיזות, במחדל או בעצימת עיניים.
 • מפעילי האתר ו/או החברה רשאים למחוק ו/או להסיר ו/או לחסום כל תוכן ו/או קובץ ו/או יצירה שהעלה משתמש לאתר, מבלי להודיע על כך מראש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • JumboMail ו/או החברה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה אשר נעשה בקבצים המועלים דרך השירות.
 • JumboMail ו/או החברה אינם אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להגרם ללקוח או המשתמש באתר JumboMail אל מול ספקים או לקוחות צד ג' של המשתמש באתר JumboMail.
 • JumboMail עושה ככל יכולתה לספק שירות אמין ותקין לשליחה והעברת קבצים, אך עם זאת אין JumboMail ו/או החברה מתחייבים להעברת המיילים והקבצים הנשלחים במיילים אלו ללא תקלות. בכל מערכת ממוחשבת יתכן ותהיינה תקלות מעת לעת ולמשתמש באתר JumboMail אין ולא תהייה שום תביעה או טענה כנגד השירות הניתן באתר בעבור פעולת שליחת קבצים ו/או הורדתם בצורה תקינה על ידי הנמענים.
 • JumboMail ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות לשמור את כתובת ה- IP של המשתמשים לצורכי בטיחות.
 • השימוש בשירותי JumboMail השונים הוא באחריות המשתמש בלבד ולא יהיו למשתמש באתר טענות כלשהן בגינם, במישרין או בעקיפין.
 • JumboMail אינה אחראית על הקבצים המועלים לשרתי האתר ו/או לכל נזק הנגרם כתוצאה משימוש באתר.
 • באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי JumboMail אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין ל JumboMail שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת בשום אחריות לתכנים ולמידע המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
 • בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.
 
שירות העלאת קבצים גדולים השוקלים מעל 2GB:

שירות JumboMail מאפשר שליחת קבצים גדולים עד 2GB ללא תשלום למשתמשים מזדמנים ורשומים באתר.

שליחת קבצים גדולים יותר, במשקל כולל של עד 20GB  כרוכה בתשלום אם כמשתמש מזדמן הרוכש JumboCodes  או כמשתמש מנוי באתר אשר ביצע פעולת רכישה של שירות מנוי למשך זמן מוגדר ועבור חבילת שירות נבחרת.

רכישת JumboCodes הינה בהתאם למחירון השירות המפורט בעמוד רכישת JumboCodes.

ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר או באמצעות שירות (PayPal (למנויי PayPal בלבד) בקניית JumboCodes או כחלק מרכישת שירות מנוי באתר JumboMail.

JumboMail רשאית לעדכן את מחירוני השירות באתר מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
שמירת קבצים:

הן עבור משתמש באתר אשר ביצע פעולת שליחה כמשתמש רשום ומזוהה באתר (במצב Login), והן עבור משתמש שאינו מזוהה כמשתמש רשום באתר, הקבצים שנשלחו ישמרו בשרת למשך 7 ימים ממועד שליחת הקבצים. לאחר תום תקופה זו, הקבצים ימחקו אוטומטית מהשרת ולא ניתן יהיה להורידם ו/או לשחזרם.

עבור משתמשים מנויים באתר, הקבצים שנשלחו על ידם ימחקו אוטומטית לאחר 7 ימים אלא אם הם בחרו לשמור קבצים בשרת בחשבון המשתמש שלהם ללא הגבלת זמן כל עוד המנוי הינו מנוי פעיל.

הקבצים של מנוי באתר אשר פג תוקפו, ימחקו אוטומטית לאחר שבועיים ממועד פקיעת תוקפו של המנוי ולמנוי לא תהייה כל תביעה כנגד JumboMail על מחיקת קבצים אלו.

 

שירות מנוי באתר:

שירות המנויים בתשלום של JumboMail מספק לבעל המנוי מגוון שירותים הכוללים בין היתר: אפשרות לשליחת קבצים גדולים עד 20 GB (תלוי בסוג המנוי) ללא הגבלה על מספר השליחות, שמירת קבצים במסגרת נפח תיבת המנוי על פי חבילת השירות שנרכשה, הורדת קבצים שנשלחו על ידי המנוי חינם בהתאם לחבילת השירות שנרכשה ועוד מגוון שירותים אשר יכולים להתעדכן מעת לעת ועל פי שיקול דעתה של JumboMail.

שירותי המנוי מסופקים בתשלום וזאת בהתאם למחירון השירות כפי שמפורטים בעמוד מחירון שירותי מנוי.

הקבצים/המיילים הנבחרים לשמירה על ידי המנוי נשמרים תחת תיקיית הקבצים של המנוי באתר. במידה ונעשה ניסיון לשמירת קבצים אשר חורג מנפח תיבת האחסון המוגדרת למנוי על פי חבילת השירות שלו, לא ניתן יהיה לבצע שמירה של הקבצים עד לפינוי שטח מתיבת המנוי או להגדלת שטח האחסון.

במידה ופג תוקף המנוי והמנוי בחר שלא לחדשו, כל הקבצים שנשמרו בתיקיית המנוי ימחקו בתוך שבוע מיום סיום שירות המנוי.

שירות המנויים של JumboMail אינו מהווה שירות גיבויים ואין להתייחס אליו ככזה. JumboMail אינה אחראית על המידע והקבצים הנשמרים בשרת על ידי המנויים ואינה אחראית למקרים של אובדן מידע כתוצאה מכשל טכני.

 
שירות JumboMail Embed:
שירות הטמעת רכיב העלאת הקבצים של JumboMail באתר הלקוח מאפשר לבעל המנוי להציג באתר שלו טופס להעלאת ושליחת קבצים כך שלקוחותיו באתר יוכלו לשלוח אליו ישירות קבצים ללא צורך להפנותם לשירות העלאת ושליחת קבצים חיצוני. במקרה זה פעולת השליחה אינה כרוכה בתשלום מצד השולח אלא נעשית על חשבון בעל המנוי בהתאם לחבילת השירות שנרכשה. ניתן למצוא פרטים אודות מחירון השירות בעמוד מחירון שירות JumboMail Embed.
 

הקבצים הנשלחים למנוי שירות JumboEmbed נשמרים אוטומטית בחשבון המנוי עד למחיקתם על ידי בעל המנוי. מיילים שהוגדרו למחיקה, ימחקו אוטומטית תוך 24 שעות מרגע בקשת המחיקה. במידת הצורך ניתן לבטל את הפקודה למחיקת קבצים כל עוד אלו עדיין לא נמחקו מהשרת. להסרת מיילים מידית מחשבון המנוי ניתן לבצע פעולת מחיקה מידית. במידה ונבחר להסיר מידית מיילים מהחשבון, כל תוכנם ימחק מיד ולא ניתן יהיה לשחזר מיילים אלו. JumboMail שומרת לעצמה את הזכות להציג את אתר הלקוח ברשימת הלקוחות של JumboMail אשר עושים שימוש בשירות.

במידה ותיבת המנוי מלאה ונעשה ניסיון לשליחת מיילים נוספים לתיבה זו, תוצג הודעה לשלוח שלא ניתן להמשיך בפעולת השליחה. באחריות המנוי לדאוג לעקוב אחר נפח תיבת השירות שלו ולוודא שאינה חורגת משטח האחסון המוקצה עבורה. בכל מקרה JumboMail אינה אחראית לכל נזק או אובדן הכנסה הנובע מכשל או תקלה בשליחה או קבלת מיילים אשר נשלחו למנוי השירות. בזמן ניסיון לשליחת מייל שנכשל, תשלח הודעת חיווי על כך לבעל המנוי עם הסבר על סיבת הכישלון.

 

ביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי באתר:

רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי.

בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר כרטיס אשראי, תוקף, 3 ספרות בגב הכרטיס, מספר ת.ז., שם להפקת חשבונית ודואר אלקטרוני. פרטים אלו משמשים לצורך ביצוע פעולת החיוב כפי שמתחייב מחברות האשראי וחברות הסליקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת JumboMail ועמוד ביצוע התשלום מתבצע ישירות בעמוד מאובטח של ספק שירותי הסליקה ולא ישירות על ידי אתר JumboMail.

בעת ביצוע תשלום באמצעות PayPal, ביצוע העסקה מבוצע על פי מדיניות התשלומים של PayPal ואין ל-JumboMail אחריות על גביית הכספים ו/או מדיניות האבטחה שלPayPal. התשלום מבוצע על ידי המשלם באופן ישיר על מול PayPal ועל אחריותו הבלעדית.

בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם JumboMail.

 
מדיניות ביטול עסקה:

במידה והרכישה באתר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי או PayPal והרוכש מעוניין לבטל את העסקה, ניתן לעשות כן בהתחשב בתנאים הבאים:

JumboCodes שנרכשו לא נוצלו ולא נעשה בהם שימוש כלל.

הבקשה לביטול העסקה התקבלה לא יאוחר משבועיים ממועד ביצוע העסקה.

הלקוח מציג בזמן פנייתו לביטול העסקה את מספר העסקה (נועד לצרכי זיהוי) כפי שהתקבלה עם סיום פעולת הרכישה באתר ואת 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצע התשלום לצורך אימות מבצע הפעולה.

המנוי של המשתמש לא היה פעיל במהלך החודש שבעבורו נתקבלה בקשת הביטול.

 

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות:

האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. הינך משחרר בזאת את JumboMail מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. JumboMail נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. JumboMail אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי JumboMail יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את JumboMail מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד JumboMail בקשר לכך.

JumboMail אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

JumboMail מתחייבת בזאת לא להעביר את פרטי המנויים הרשומים לכל גורם צד שלישי, כמו-כן מתחייבת JumboMail שלא לעשות כל שימוש מסחרי בפרטי המשתמשים השמורים במערכת שברשותה. JumboMail תעשה שימושים חוקיים בלבד בפרטי המשתמשים אשר ברשותה כאמור וזאת בהתאם למתואר בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א –1981. JumboMail תהיה רשאית לעשות שימוש באחד מפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמש על מנת לקשרו לפרטי התקשרות אחרים אשר נמסרו על ידו למערכת (לדוגמא: זיהוי כתובת דוא"ל לפי מספר טלפון). כמו-כן JumboMail מתחייבת לעשות ככל שביכולתה על מנת לשמור על אבטחת פרטי הלקוחות מפני פריצות ו/או תקיפות העלולות לחשוף את פרטי הלקוחות הרשומים לשירות, אך היא אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להירגם מפריצה או תקיפה של מאגרי המידע המאובטחים שברשותה.

שליחת המיילים והתכנים המתבצעת באמצעות מערכת אתר JumboMail מתבצעת ביוזמת שולח המייל לנמען או לרשימת הנמענים שהוגדרה על ידו בזמן פעולת השליחה. JumboMail אינה מבצעת שליחה יזומה של מיילים אלא אם מדובר בהודעות מערכת אוטומטיות הנשלחות כהודעות חיווי ותזכורות למשתמשים פעילים או רשומים באתר. 
ב JumboMail אנו שמים דגש רב למניעת שליחת הודעות דואר זבל. במידה ונזהה פעולת שליחת מייל SPAM באמצעות מערכת האתר ו/או במידה ומשתמש יתגלה כמפיץ דואר זבל, JumboMail שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש זה באופן מידי וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה שום תלונה או טענה כלפי JumboMail על כך שנחסם מביצוע פעולות שליחת מיילים נוספים מכל סוג שהוא בעתיד.
 

מידע ופרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות באתר ניתן למצוא בעמוד מדיניות הפרטיות.

 
מוקד שירות הלקוחות של JumboMail:
JumboMail מפעילה שירות לקוחות לתמיכה בשירות, ובאפשרות המשתמש באתר לפנות לשירות הלקוחות האמור בכל בעיה ו/או תקלה בשירות. מענה ותמיכה טלפונית מסופקים רק עבור משתמשים המנויים באתר. עבור משתמשים מזדמנים או משתמשים אשר עושים שימוש באתר ללא עלות, יסופקו שירותי תמיכה באמצעות מייל בלבד.
ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או בשליחת מייל ישירות לכתובת: support@jumbomail.me.
 
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 
בברכה,
JumboMail
באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookie כדי לשפר את חווית הגלישה שלכם.
למידע נוסף על האופן שבו אנו משתמשים בקבצי cookies, עיינו במדיניות הפרטיות שלנו. במידה ותמשיכו להשתמש באתר שלנו, אתם מסכימים לשימוש כזה בקבצי cookies.
x סגירה