הנחיות לפני העלאת תמונה:

יש להכין תיקיית תמונות מראש
לצרף אותה לעמוד הרלוונטי
לא לצאת מהדף עד לסיום משלוח הקבצים.