שליחת בדיקות הדמיה

ייעוץ לפני ביצוע הדמיה עצבית (MRI), ומתן חוות דעת על הבדיקות לאחר ביצועם. השירות יינתן במסגרת זמן קצרה - עד 24 שעות בימי חול, ולכל המאוחר 48 שעות בסופי שבוע